SIM w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy?

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami mazowieckich gmin, w szczególności z terenu z powiatów mińskiego, wołomińskiego i otwockiego. Tematem rozmów były Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, zasady tworzenia i przystępowania do SIM oraz sposobów realizacji i finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Samorządów Polskich.

Język | Language
Skip to content