SPOSOBY

PRZYSTĄPIENIA

DO SIM

Nawiązanie kontaktu – sekretariat@mazowszecentrum.kzn.gov.pl lub sim@mazowszecentrum.kzn.gov.pl;

Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy;

Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM
a) uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie SIM z udziałem KZN
b) uchwała pozwalająca burmistrzowi/ wójtowi/ prezydentowi wystąpić do ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

Rozpatrzenie wniosku gminy i przyznanie środków z RFRM
(wnioski będzie rozpatrywał Prezes KZN);

Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą KZN i ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na utworzenie SIM i wniesienie aportu;

Akt notarialny zawarcia umowy spółki oraz objęcie udziałów
a) KZN wnosi grunty
b) Gmina wnosi kwotę do 3 mln złotych (wsparcia udzielonego z RFRM, patrz pkt. 3b);

Rozpoczęcie działalności spółki.

Język | Language
Skip to content