POZNAŃ, UL. BŁAŻEJA

PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości Zasobu KZN, położonej w Poznaniu przy ulicy Błażeja w obrębie 0050 Naramowice AM-13, oznaczonej jako działki nr 7/8 i 7/9 o łącznej pow. 0,3426 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00266789/0.

Szczegóły przetargu znajdują się na stronie KZN w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Przetarg pisemny nieograniczony – Poznań, ul. Błażeja (bip.gov.pl)

Język | Language
Skip to content