Rola Krajowego Zasobu Nieruchomości tematem debaty w Sejmie RP.

Dziś w Sejmie RP poseł Włodzimierz Tomaszewski zaprezentował stanowisko w sprawie roli i zadań, jakie zostały powierzone Krajowemu Zasobowi Nieruchomości: “Samorządy na początku lat 90-tych odstąpiły od budownictwa komunalnego, uważając, że to załatwi rynek. Na szczęście obecnie ta sytuacja się zmienia (…) Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj KZN, którego rola inicjująca i nadzorująca musi być jeszcze większa. Uważam, że te regulacje muszą zostać wprowadzone, po to żeby zwiększyć ilość mieszkań społecznych i aby gminy chciały jeszcze bardziej inwestować”- podkreślił z mównicy poseł. Z początkiem obecnego tygodnia już 300 gmin na terenie Polski wstąpiło do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Język | Language
Skip to content