Rada Nadzorcza i Prezes spółki SIM Północne Mazowsze wybrani

29 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta w Ciechanów odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. Podczas Zgromadzenia Wspólników powołana została Rada Nadzorcza, która następnie dokonała wyboru Prezesa Spółki. Funkcję szefa Spółki objął Roman Niesiobędzki.

To dla nas ważny moment. Od dziś Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze może działać już jako 100% spółka prawa handlowego. Ma od dziś prezesa i wszystkie niezbędne organy i instrumenty by skutecznie i samodzielnie działać w celu w jakim została powołana. Tym celem jest budowanie mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem oraz z docelową opcja wykupu na własność. Umożliwia to rządowy program w którym Krajowy Zasób Nieruchomości ze strony rządu podejmuje współpracę z gminami dla realizacji tego celu – powiedział Prezes KZN, Arkadiusz Urban.

I dodał:

– Nie budujemy bowiem dla zysku ale dla zrealizowania nadrzędnego celu społecznego jakim są właśnie dostępne i przystępne mieszkania dla mieszkańców poszczególnych gmin. Zwłaszcza dziś, gdy ceny rynkowe lokali mieszkalnych są coraz wyższe chcemy sprawić, by to podstawowe i niezbędne dla rozwoju rodziny dobro było w miarę dostępne, zwłaszcza dla osób o stosunkowo niskich dochodach i to w gminach, gdzie nierzadko takie budownictwo społeczne było niemożliwe lub co najmniej poważnie ograniczone.  Wchodzimy od dziś w nowy etap w którym SIM Północne Mazowsze będzie sukcesywnie przejmować grunty na których podejmie prace przygotowawcze i projektowe, tak by już w przyszłym roku możliwe było rozpoczynanie pierwszych inwestycji.

SIM Północne Mazowsze to spółka powołana do życia 22 grudnia 2021 roku. Jej wspólnikami, poza Krajowym Zasobem Nieruchomości, są gminy z województwa mazowieckiego: Baboszewo, Ciechanów, Glinojeck, Płońsk, Pułtusk, Sierpc, Załuski oraz Czernikowo (woj. kujawsko – pomorskie). Szacunkowe plany inwestycyjne SIM wynoszą 1000 lokali mieszkalnych.

– Zainicjowaliśmy powstanie SIM w Ciechanowie, a teraz konsekwentnie realizujemy kolejne etapy prac, aby działania przyniosły realny efekt dla mieszkańców, także tych potencjalnych i przyszłych. Wobec rosnących kosztów kredytów hipotecznych budownictwo mieszkaniowe tego typu może stać się jedną z niewielu dostępnych opcji posiadania własnego mieszkania. Na ten cel przekazujemy już teraz miejskie grunty o powierzchni ponad 6 ha – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Krajowy Zasób Nieruchomości wniesie w najbliższym czasie aportem do Spółki grunty położone w Ciechanowie oraz Czernikowie, znajdujące się w Zasobie KZN. Na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej, o numerze działki 4312 (obręb dwudziesty) i powierzchni blisko 0,8 ha, według wstępnej analizy chłonności, mogą powstać dwa budynki wielorodzinne o szacunkowej liczbie 64 lokali mieszkalnych. Z kolei inwestycja mieszkaniowa na terenie Czernikowa zrealizowana zostanie przy ul. Akacjowej na działce nr 54/3 z obrębu pierwszego o powierzchni 1,02 ha. Szacunkowa liczba mieszkań w ramach tej inwestycji wynosi 40 lokali mieszkalnych.  Pozostałe grunty będą sukcesywnie wnoszone przez gminy.  

Do tej pory do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z udziałem KZN przystąpiło około 260 gmin, które będą budować ponad 25 tys. mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z opcją wykupu. W najbliższym czasie powstanie kilka kolejnych SIM-ów, które zwiększą ten wolumen do ok. 30 tys.

Język | Language
Skip to content