Więcej przystępnych cenowo mieszkań w Rzeszowie

Kolejne przystępne cenowo mieszkania w ramach programu rozwoju mieszkalnictwa powstaną na terenie Rzeszowa.

23 marca b.r. w rzeszowskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca możliwości utworzenia następnej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na Podkarpaciu. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek oraz Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Pan Arkadiusz Urban.

Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej na ponad 800 mieszkań planowana jest na działkach  o nr 5956/18 oraz 5956/20 o łącznej powierzchni ponad 20 ha, położonych na osiedlu Przybyszówka II. Inwestorem zostanie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, którą najprawdopodobniej utworzą KZN, miasto Rzeszów oraz podkarpackie gminy.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo wielorodzinne przeznaczone jest ok. 7,5 ha gruntu. Na pozostałej części nieruchomości powstaną rekreacyjne tereny zielone oraz punkty usługowe.

W celu zapewnienia osiedlu niezbędnej infrastruktury, KZN przekazał nieodpłatnie na rzecz Rzeszowa działki o nr 5956/17 oraz 5956/19 o łącznej powierzchni 1,4118 ha pod budowę drogi publicznej. Na przekazanym gruncie wybudowane zostaną połączenia ulic Wołyńskiej, Potokowej i Słoneczny Stok.

Bardzo się cieszymy, że rusza u nas budownictwo mieszkań społecznych. Jestem zdeterminowany do jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do realizacji tej inwestycji mieszkaniowej

– podkreślił Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek.

Mam nadzieję, że nasza współpraca w niedalekiej przyszłości zaowocuje realizacją inwestycji, które przyczynią się do poprawy sytuacji mieszkaniowej wielu osób. To bardzo cenna inicjatywa dająca szanse na godne życie wszystkim tym, którzy nie są w stanie spełnić marzenia o własnym lokum na rynku komercyjnym. Będziemy proponować także stworzenie funduszu inwestycyjnego, z którego można byłoby kupować mieszkania, które mogłyby podlegać rotacji dla osób przyjmujących dzisiaj uchodźców

– powiedział Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Arkadiusz Urban.

Do tej pory do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z udziałem KZN przystąpiło łącznie 259 gmin. Szacunkowa liczba mieszkań, które mogą powstać w ramach SIM wynosi blisko 24 tys. lokali mieszkalnych.

Język | Language
Skip to content