Inwestycja na szóstkę!

Sześć gmin z województwa Łódzkiego podpisało dziś porozumienie dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości panem Bartłomiejem Druzińskim. Według ostrożnych szacunków na tych terenach może zostać wybudowanych ok. 500 mieszkań. – Jestem przekonany że dzięki podpisanemu dziś porozumieniu ziemia łódzka odzyska miano ziemi obiecanej – podkreślił wagę wydarzenia wicepremier Jarosław Gowin.

Dzisiejsze porozumienie zawdzięczamy uruchomieniu Pakietu Mieszkaniowego, czyli nowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pakiet Mieszkaniowy stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności.

– Chciałbym dziś wygłosić wielki hymn pochwalny na cześć samorządowców. Polska tym szybciej wydźwignie się z problemów mieszkaniowych im lepsza będzie współpraca rządu z samorządem. Bo to prezydenci miast najlepiej wiedzą jakie potrzeby mają mieszkańcy – zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin. – Postawione przed nami cele społeczne to większa dostępność mieszkań dla polskich rodzin. Dzięki SIM powstaną tysiące nowych mieszkań.

– W ubiegłym roku oddano rekordową ilość mieszkań, ale buduje się głównie w dużych miastach, a my projektujemy SIM-y dla takich miast jak Pabianice, jak Radomsko, jak Skierniewice – podkreśliła pani minister Anna Kornecka. – Chcemy też stawiać na lokalne firmy prywatne. By to one wykonywały prace przy lokalnych inwestycjach mieszkaniowych. My z naszej strony zapewniamy wsparcie finansowe i organizacyjne. Obecnie odchodzimy od zasad refinansowania. Teraz gminy mogą otrzymać środki na przystąpienie do SIM-u.

– Niemal 6% powierzchni Polski (tyle zajmuje województwo Łódzkie), 6 gmin (Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów) i 6 hektarów przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe – taka 6 musi dobrze wróżyć– zapowiedział prezes KZN Bartłomiej Druziński.

– Ostatnie lata pokazały że popyt na mieszkania deweloperskie oraz te z rynku wtórnego jest w Radomsku duży. Cały czas brakuje mieszkań. Wielu mieszkańców nie stać na kredyt i kupno mieszkania czy budowę domu – mówił prezydent Radomska Jarosław Ferenc. – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to dodatkowa możliwość zwiększenia puli dostępnych mieszkań. Cieszę się że nowa ustawa daje nam większe możliwości kreowania rynku mieszkaniowego.

Gminy przystępujące do SIM będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego posłużą sfinansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin będzie mogła otrzymać wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę do 3 milionów złotych lub zwrot do 10% poniesionych kosztów (dotyczy rozpoczętej wcześniej inwestycji mieszkaniowej).

Na terenach należących do gmin Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów zostaną wybudowane mieszkania dla osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na ich zakup. To będą mieszkania dla rodzin, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale posiadają tak zwaną zdolność „czynszową”.

Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym dowodem na owocną współpracę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, państwowa spółką i samorządami. Z korzyścią dla polskich rodzin.

Język | Language
Skip to content