Nowa szkoła i mieszkania w Poznaniu

Nowa szkoła podstawowa i mieszkania na wynajem. Dziś podpisano porozumienie między Krajowym Zasobem Nieruchomości a przedstawicielem Poznania dotyczące przekazania miastu nieruchomości przeznaczonych na cele edukacyjne i mieszkaniowe.

– Jest to dzień szczególnie ważny dla wspólnoty samorządowej w Poznaniu – otworzyła konferencję wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska. – Dziś zawarto porozumienie na mocy którego miastu Poznań zostaną przekazane grunty na budowę szkoły i mieszkania. Cieszę się że współpraca między administracją rządową, rządem, który dziś reprezentuje pani minister jest tak owocna dla naszego regionu.

– W Poznaniu wydarzyły się dwie ważne rzeczy: bezpłatne przekazanie przez KZN gruntu pod budowę szkoły, a w dalszej perspektywie budowa mieszkań na wynajem. Jest to niezwykle istotna inicjatywa i początek szerszej współpracy, którą, mam nadzieję, będziemy kontynuować – podkreśliła Pani minister Anna Kawecka. – Posiadanie mieszkania to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Obowiązkiem każdego rządu jest zadbać o to, by ta potrzeba była realizowana. Przejawem troski o sytuację mieszkaniową Polaków jest przygotowany przez MRPiT pakiet mieszkaniowy. Składa się on z części społecznej i rynkowej. Narzędzia wprowadzane w ramach pakietu muszą być jak najbardziej przyjazne dla gmin, tak by miały jak największy komfort w ich wykorzystywaniu i w jak największym stopniu widziały w nich szanse rozwoju swoich lokalnych społeczności.

28 stycznia 2021 roku przedstawiciel KZN, wiceprezes Jarosław Pucek i zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Bartosz Guss, w obecności przedstawicielki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pani minister Anny Korneckiej, podpisali porozumienie, które przybliża zakończenie procedury przekazania terenów przeznaczonych na budowę szkoły podstawowej na Strzeszynie.

Tym samym ustalono, że miasto otrzyma od KZN działkę pod placówkę edukacyjną oraz – w ramach wsparcia działań KZN – Poznań wniesie aportem do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego grunty przy ul. Żelaznej, gdzie powstaną nowe mieszkania na wynajem.

– To porozumienie, które jest podwójnie korzystne dla mieszkańców miasta – wyjaśnia Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Rodzice będą mogli posłać dzieci do nowej szkoły, o której powstanie miasto zabiegało od lat. Ale skorzystają też inni poznaniacy, bo na gruncie, jaki Miasto przekaże PTBS, powstaną nowe mieszkania czynszowe na wynajem.

– Pamiętajmy, że tylko jednym elementem współpracy KZN-Poznań jest przekazanie nieruchomości na cele edukacyjne, będziemy dalej prowadzić dalej inwestycje w ramach budownictwa mieszkaniowego. Poznański TBS jest jednym z lepszych w kraju, co oznacza że KZN będzie go mogło wspomóc głównie finansowo – podkreślił wiceprezes KZN, Jarosław Pucek. – Dziś mamy same dobre wiadomości: powstanie szkoły poprawi komfort życia mieszkańców Strzeszowa. To pierwszy z wielu kroków, który chcemy zrobić wspólnie z samorządem. Taka jest nasza idea współpracy. Nie da się stworzyć dobrej polityki państwa bez współpracy z samorządem. Mam nadzieję, że już dziś nikt nie powie, że Poznań jest gorzej traktowany niż inne samorządy.

Miasto wybuduje szkołę wraz z towarzyszącą infrastrukturą na gruntach otrzymanych nieodpłatnie od KZN. Działka przekazana przez KZN to nieruchomość położona w Poznaniu, na Strzeszynie, o łącznej powierzchni ponad 13 ha. Wkrótce rozpoczną się tam prace przygotowawcze do przyszłej zabudowy. Zaplanowano już wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geodezyjnych oraz inwentaryzację drzew.

Natomiast KZN intensyfikuje swoje działania w kierunku rozwoju budownictwa czynszowego przy ulicy Żelaznej w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS), przy wsparciu KZN, będzie mogło realizować inwestycje mieszkaniowe na gruntach samorządowych przy ul. Żelaznej, wniesionych aportem do PTBS.
Jednocześnie KZN i Miasto Poznań deklarują dalszą współpracę w zakresie wzajemnej regulacji praw do nieruchomości innych niż te na Strzeszynie i ul. Żelaznej w Poznaniu, w ramach realizacji zadań ustawowych KZN i zadań własnych jednostki samorządu gminnego.

Język | Language
Skip to content