Kolejne tanie mieszkania powstaną w Gminie Kargowa

23.11 br. zastępca prezesa KZN, Jarosław Pucek oraz burmistrz Kargowej, Jerzy Fabiś, podpisali porozumienie o współpracy. Efektem porozumienia ma być realizacja nowej inwestycji mieszkaniowej na działce położonej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich. Wstępnie mówi się o budowie 35 lokali, jednak ich liczba może się w przyszłości zwiększyć – planowane jest przeprowadzenie ankiety, która określi rzeczywiste potrzeby gminy. Rozważany obecnie model współpracy zakłada przystąpienie gminy do utworzonej w przyszłości Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Język | Language
Skip to content