W Rzeszowie powstanie około 850 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem

Około 850 dostępnych cenowo mieszkań, z rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa, powstanie na terenie Rzeszowa – przewiduje porozumienie o współpracy, które – 3 września w tym mieście – podpisali Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

– Podpisane dziś porozumienie to kolejny krok w stronę realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. Prawie  850 nowych mieszkań na wynajem, o średniej powierzchni 52 metrów kwadratowych, to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa. Co ważne, w najbliższym sąsiedztwie planowanej nieruchomości znajdują się m.in.: żłobek, przedszkole publiczne, dwie publiczne szkoły podstawowe, centrum handlowe, czy przychodnia – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

I dodaje: – Obecnie na rozpatrzenie przez Sejm czeka społeczna część przygotowanego w MR tzw. pakietu mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom, samorządy dostaną więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach. Uzyskają również merytoryczne – a kiedy będzie to potrzebne, także finansowe – wsparcie z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

– Podpisany dokument jest zwieńczeniem rozmów pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości a Miastem Rzeszów. Wierzę, że to początek owocnej współpracy, której efektem będzie realizacja wspólnych inwestycji mieszkaniowych w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że nasze  działania przyczynią się do poprawy sytuacji mieszkaniowej osób, które, ze względu na ograniczenia finansowe, nie są w stanie spełnić marzenia o własnym mieszkaniu  na rynku komercyjnym – powiedział Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Bartłomiej Druziński.

– To bardzo cenna inicjatywa. Cieszymy się bardzo, że to właśnie z Rzeszowem zostanie podpisana umowa o współpracy. Jestem przekonany, że realizacja planów budowy mieszkań ucieszy bardzo tych wszystkich, dla których będzie to szansa na swoje upragnione lokum. Mogę zagwarantować, że miasto podejmie wszelkie starania i udzieli każdej niezbędnej pomocy, aby ten program został w  zrealizowany – podkreślił Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo:

https://www.facebook.com/KZNGOVPL/videos/610155793201423/?eid=ARBXOB9c5r-DtdAic3jUTMjKnoCf5LRwNrzJ-kkTMrslSF3c-pXvN_7ZYs1XjEFR0UQwrVNuelmi4oEH

Porozumienie zakłada wymianę informacji, materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości z Zasobu KZN usytuowanych na terenie Rzeszowa. Strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji inwestycji mieszkaniowej na niżej opisanych nieruchomościach.

Na działkach o nr 5956/18 oraz 5956/20 o łącznej powierzchni ponad 20 ha, położonych na osiedlu Przybyszówka II, planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej, wielorodzinnej na prawie  850 mieszkań. Ze względu na wielkość, zostanie ona podzielona na kilka etapów. Inwestorem będzie spółka celowa utworzona przez KZN i Miasto Rzeszów.

Obecnie procedowane jest także nieodpłatne przekazanie Miastu Rzeszów działek o nr 5956/17 oraz 5956/19 położonych wzdłuż osiedla Przybyszówka II, z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej dojazdowej do planowanej inwestycji. Droga ma być przedłużeniem ulicy Wołyńskiej. Takie rozwiązanie zapewni sprawną obsługę komunikacyjną przyszłego osiedla.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Przybyszówka II jest w trakcie opracowywania przez gminę i ma zostać zatwierdzony do końca tego roku.

Zasób KZN obejmuje aktualnie 124 nieruchomości o łącznej powierzchni niemal 900 ha.

Język | Language
Skip to content