Więcej przystępnych cenowo mieszkań we Wrocławiu – porozumienie KZN i miasta Wrocław

Więcej przystępnych cenowo mieszkań i rozwój budownictwa gminnego – to wspólny cel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz wrocławskiego samorządu. Pieczętuje go porozumienie zawarte pomiędzy Prezesem KZN Bartłomiejem Druzińskim a Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem stanowiące oficjalny początek współpracy, której owocem ma być realizacja wspólnych inwestycji mieszkaniowych na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Porozumienie zakłada wymianę informacji, materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości z Zasobu KZN położonych na terenie Wrocławia. Strony zobowiązały się do podejmowania wzajemnych działań służących realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego nieruchomości. Następnym krokiem ma być analiza tych informacji i wypracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych działań.

– Pod koniec kwietnia Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał miastu Wrocław grunty w rejonie ulicy Cynamonowej, na których powstaną szkoła i przedszkole. Dziś ma miejsce kolejny ważny krok w zacieśnianiu tej współpracy. Grunty, którymi dysponuje KZN mają wesprzeć samorządy w realizacji prorozwojowej polityki mieszkaniowej. Już dziś możemy obserwować dobry przykład tej współpracy – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

– Ważne jest, by włodarze miast dbali o potrzeby swoich mieszkańców. Ogłoszony niedawno pakiet mieszkaniowy zaprojektowaliśmy z myślą o prowadzeniu odpowiedzialnej polityki społecznej, również na poziomie regionalnym. Liczę na to, że już wkrótce kolejne miasta pójdą w ślady Wrocławia i przystąpią do współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości – dodaje wiceminister rozwoju Robert Nowicki, odpowiedzialny za budownictwo i mieszkalnictwo.

Podpisany dokument jest kolejnym, pozytywnym elementem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości a Gminą Wrocław. Porozumienie nadaje formalnych ram naszemu dotychczasowemu współdziałaniu, którego efektem ma być realizacja wspólnych inwestycji mieszkaniowych w przyszłości – podkreślił Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński.

To jest ciąg dalszy owocnej współpracy pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości a miastem Wrocław, bo trzeba pamiętać, że w końcówce kwietnia parafowaliśmy umowę, na podstawie której KZN przekazał nam teren pod budowę szkoły na ul. Cynamonowej. Za co dziękujemy. Teraz tę współpracę zacieśniamy jeszcze bardziej, bo cele mamy wspólne – chcemy wspierać budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu. Jesteśmy otwarci na tę współpracę i przede wszystkim chętni do tej współpracy – dodaje Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Zasób KZN obejmuje aktualnie 122 nieruchomości o łącznej powierzchni niemal 900 ha. Do najbardziej zaawansowanych projektów prowadzonych przez KZN należą obecnie inwestycje planowane na terenie Częstochowy (ul. Wiolinowa), Tczewa (u zbiegu ulic Bałdowskiej i Myśliwskiej), Kalisza (ul. Melcera), Warszawy (ul. Gilarska), Parzniewa (ul. Solidarności i ul. Przyszłości) oraz Grodziska Mazowieckiego (ul. Żydowska). Szacunkowa liczba mieszkań, które mogą powstać w wyniku realizacji powyższych projektów, wynosi 4 886 lokali.

Język | Language
Skip to content