Bartłomiej Druziński Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości

W dniu 19 marca 2020 roku Bartłomiej Druziński został powołany na stanowisko Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Nominację odebrał z rąk Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju.  Bartłomiej Druziński dysponuje kilkunastoletnim profesjonalnym doświadczeniem w pracy  w administracji publicznej w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz inwestycji, zdobytym na stanowiskach eksperckich w Ministerstwie Gospodarki. Ponadto w latach 2013-2018 pełnił funkcję II sekretarza w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie, gdzie odpowiadał m.in. za wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku brytyjskim we wszelkich aspektach relacji gospodarczych z partnerami brytyjskimi, a także pomoc podmiotom brytyjskim zainteresowanym inwestycjami w Polsce. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Od grudnia 2019 roku, do czasu mianowania na Prezesa, sprawował obowiązki Pełnomocnika ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Język | Language
Skip to content