Artykuły w Gazecie Wyborczej Poznań o wyborze Prezesa KZN

W nawiązaniu do artykułów prasowych opublikowanych w Gazecie Wyborczej Poznań w dniach 4 lutego 2020 roku oraz 6 lutego 2020 roku autorstwa Pana Tomasza Cylka pt.” Pucek zajmie się Mieszkaniem+” oraz „ Konkurs na prezesa ustawiony pod Jarosława Pucka? Stanowisko szykowane dla niedoszłego senatora z PiS”, uprzejmie wyjaśniamy, że:

4 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Krajowego Zasobu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 19 poinformowała, iż w wyniku naboru na stanowisko Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, ogłoszonego 21 stycznia 2020 roku, nie zostali wyłonieni kandydaci. W związku z tym, 4 lutego 2020 roku został ogłoszony nowy nabór na stanowisko Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Kryteria naboru ogłoszonego 4 lutego 2020 roku są identyczne jak w przypadku poprzedniej rekrutacji i wynikają z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2363, z późn. zm.; dalej jako „ustawa o KZN”), toteż zarzut „ustawiania” naboru pod jakiegokolwiek kandydata jest bezzasadny. Termin zgłaszania kandydatur dla ponownego naboru mija 14 lutego 2020 roku o godzinie 16.15, zatem proces rekrutacji jest otwarty dla każdej zainteresowanej osoby. Dokumenty składane są w zapieczętowanych kopertach, które zgodnie z ustawą o KZN zostaną otwarte przez Członków Rady Nadzorczej dopiero po upływie terminu rekrutacji, zaś do tego czasu dane kandydatów pozostaną niejawne. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o KZN, Prezesa KZN powołuje, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza sporządza stosowny protokół.

Język | Language
Skip to content