Komunikat w sprawie nieruchomości położonej w obrębie osiedla Lipa Piotrowska w rejonie ulicy Cynamonowej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami pojawiającymi się w sprawie nieruchomości położonej we Wrocławiu na osiedlu Lipa Piotrowska w rejonie ulicy Cynamonowej, Krajowy Zasób Nieruchomości uprzejmie wyjaśnia:

Krajowy Zasób Nieruchomości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o KZN, w dniu 9 lipca 2018 roku wystąpił do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przekazanie do Zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ulicy Cynamonowej. Skutkiem tego, 5 lutego 2019 roku wspomniana działka została włączona do Zasobu KZN. Decyzja o przejęciu nieruchomości podjęta została w oparciu o przepisy ustawy o KZN oraz o założenia programu Mieszkanie Plus, które przewidują łatwy dostęp do szkół, przedszkoli, żłobków czy placówek medycznych. Warto przy tym podkreślić, że KZN podejmując decyzję o przejęciu danej nieruchomości podchodzi do niej kompleksowo, analizując zapisy planistyczne w zakresie możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących takich jak np. szkoła czy przedszkole.

20 marca 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli KZN z prezydentem Wrocławia, Panem Jackiem Sutrykiem. Podczas spotkania ustalono, że Krajowy Zasób Nieruchomości widzi uzasadnioną potrzebę budowy zespołu szkolno–przedszkolnego przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu, gdyż inwestycja ta wpisuje się w postanowienia ustawy o KZN oraz cele programu Mieszkanie Plus. Prezydent Wrocławia zobowiązał się, że wystąpi do Krajowego Zasobu Nieruchomości z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta Wrocław części nieruchomości obrębu Lipa Piotrowska, przeznaczonej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – na cele edukacji publicznej. Może to jednak nastąpić dopiero po założeniu księgi wieczystej, wpisaniu prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz  złożeniu wniosku przez miasto Wrocław, co jest obecnie procedowane.

Język | Language
Skip to content