Podsumowanie działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości dąży do zwiększania podaży gruntów na cele mieszkaniowe, w tym – na inwestycje powstające w ramach programu Mieszkanie Plus. Po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji gruntów Skarbu Państwa, eksperci KZN rozpoczęli etap intensywnych prac prowadzących do sukcesywnego powiększania Zasobu o działki, które wykazują największy mieszkaniowy potencjał inwestycyjny. Co istotne, żaden wcześniejszy Rząd nie dokonał tego typu inwentaryzacji gruntów, zwłaszcza pod kątem wykorzystania ich na cele mieszkaniowe. Analizie poddano ok. 500 tys. działek. Aktualnie szczegółowo rozpatrywane są wciąż nowe lokalizacje, w związku z czym Zasób KZN dynamicznie się powiększa. Najważniejszymi partnerami przekazującymi grunty do Krajowego Zasobu Nieruchomości są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Liczba działek włączonych do Zasobu oraz tych, których przejęcie jest procedowane, istotnie zwiększa bazę atrakcyjnych gruntów, niezbędnych dla efektywnej realizacji programu Mieszkanie Plus. Udało się wytypować 112 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie 73 miejscowości, a łączna powierzchnia tych działek to ponad 1 tys. ha. Według analizy szacunkowej ekspertów Krajowego Zasobu Nieruchomości, taka liczba gruntów pozwoli na budowę przeszło 62 tys. mieszkań. 

Szacunkowa liczba mieszkań mogąca powstać na gruntach włączonych i przekazywanych Zasobowi

Województwo Liczba lokalizacji Szacunkowa liczba mieszkań Powierzchnia [ha]
dolnośląskie 29 10 730 145,5537
kujawsko-pomorskie 4 560 7,6182
lubelskie 1 200 1,5289
lubuskie 5 1 460 11,3894
łódzkie 2 4 300 43,5358
małopolskie 1 200 1,8923
mazowieckie 17 13 730 210,0979
opolskie 3 900 89,1163
podkarpackie 4 3 100 51,6274
pomorskie 11 2 670 144,9943
śląskie 7 3 890 57,5892
warmińsko-mazurskie 6 2 980 68,6057
wielkopolskie 10 12 900 183,3559
zachodniopomorskie 12 4 725 102,6757
Razem 112 62 345 1 119,5807

 

 

 

 

 

 

 

 

Język | Language
Skip to content