Biała Podlaska z dopłatami do czynszu

Biała Podlaska podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie dopłat do czynszów.
Jak powiedział minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, pierwsza tegoroczna umowa na dopłaty do czynszu to zachęta dla innych gmin do włączenia się do programu Mieszkanie Plus. Lokatorzy będą mogli ubiegać się o dopłaty już od kwietnia. W zależności od wielkości mieszkania i dochodów, będą mogli liczyć na dopłaty w wysokości od 100-300 zł.

Minister podkreślił, że dopłaty to realna pomoc dla mieszkańców, bo dzięki nim zmniejszą się koszty utrzymania mieszkania nawet przez 15 lat, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze rodzina będzie mogła przeznaczyć na inne cele. Na uwagę zasługuje fakt, że dopłaty można otrzymać także wtedy, gdy mieszkanie jest wynajmowane z opcją wykupu na własność. Minister zapowiedział, że programem dopłat zostaną objęte również inne miasta. Budżet przewidziany na dopłaty w 2019 roku to 400 mln złotych.

Ustawa o dopłatach do czynszu weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami, dopłaty mogą zostać przyznane na okres do 15 lat najemcom nowych mieszkań, jeśli inwestor realizujący daną inwestycję zawarł stosowną umowę z gminą. Osoba ubiegająca się o przyznanie dopłat musi spełniać przewidziane w ustawie kryteria dochodowe.

Język | Language
Skip to content