Program Mieszkanie Plus wkracza w kolejny etap

– Podpisane dziś porozumienia otwierają nowy rozdział w programie Mieszkanie Plus. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał dostęp do bazy nieruchomości, którą zaoferowały w pilotażu programu Poczta Polska i Polskie Koleje Państwowe. Ze względu na możliwość wykorzystania przez KZN nieruchomości także na cele budownictwa komunalnego, zawarte porozumienia zwiększą potencjał oferowanych działek z korzyścią dla przyszłych najemców i właścicieli mieszkań – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk po podpisaniu umowy między Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz PKP S.A. i Pocztą Polską S.A.

Umowa umożliwia wykorzystanie nieruchomości już przedstawionych do wykorzystania w programie Mieszkanie Plus oraz nowych, które zaoferują PKP S.A. i Poczta Polska S.A. na cele mieszkaniowe.

– Podpisywane dziś umowy pozwolą na budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Działania BGKN i KZN są komplementarne – mamy jeden cel: znaczne zwiększenie liczby mieszkań w budowie od przyszłego roku. Cieszę się, że to właśnie Poczta Polska S.A. i PKP S.A. jako pierwsze podpisały umowy na realizację inwestycji z KZN – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Działki, a także budynki, na których będą powstawać mieszkania i domy w ramach programu Mieszkanie Plus, zostaną zbyte na rzecz KZN przez Pocztę Polską S.A. i PKP S.A. Zwiększą one podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe położonych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dostępnych tak dla dużych, jak i niewielkich przedsiębiorców. Umożliwią adaptację w mniejszych miejscowościach budynków należących do tych spółek na cele mieszkaniowe.

– Poczta Polska od wielu miesięcy uczestniczy czynnie w programie Mieszkanie Plus. Dzisiejsze porozumienie jest wyrazem naszego zaangażowania w to ważne rządowe przedsięwzięcie. Dzięki niemu Krajowy Zasób Nieruchomości zyska pełną informację o położonych w całej Polsce nieruchomościach Poczty, które nie są już użytkowane, a mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań, bądź adaptację budynków na cele mieszkaniowe – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A. – Jesteśmy zainteresowani zbywaniem niewykorzystywanych placów i budynków, aby nabywać grunty tam, gdzie przewidujemy rozwój naszej infrastruktury logistycznej. To istotny element dla realizacji naszej strategii rozwoju.

– PKP S.A. odeszła od krótkowzrocznej polityki, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, polegającej na wyprzedaży kolejowego majątku. Chcemy zagospodarowywać nasze grunty w sposób mądry, pozwalający na osiąganie długoterminowych korzyści, a przede wszystkim wychodzący naprzeciw ważnym potrzebom społecznym. Takim sposobem jest na przykład wniesienie części naszych działek do Programu Mieszkanie Plus, dzięki czemu kolej może przyczynić się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wpisujemy się tym samym w rządową politykę zrównoważonego rozwoju – mówi prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie pełnił funkcję „banku ziemi”. KZN będzie gromadził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Język | Language
Skip to content